Kerk:

Gereformeerde Kerk Damwoude
Voorweg 48
9104 BX Damwoude

Predikanten:

Wijk Oost : ds. S.Boukes Schwartzenbergstraat 17 tel: 424842.
Het betreft de secties 1 t/m 6 en clusters Noord en Oost (secties 13 en 14)

Wijk West : ds. A.Bouman Mr. De Grootstraat 1 tel: 422091.
Het betreft de secties 7 t/m 12 en clusters West en Zuid (secties 15 en 16)

Scriba:

K. Tigchelaar, Voorweg 86, 9104 BZ Damwoude
tel. 423660. tigch134@planet.nl

Koster:

P.Schreiber Voorweg 48 kerk tel: 421358
Camstrastraat 11 privé tel: 422482

Organist:

Aanspreekpunt: T.H. van der Weide
Conradi Veenlandstraat 53 tel: 422609


Johanna van der Weide, tel: 422609
Margrietha Zagema, tel: 423015
Fedde de Vries (reserve)
Jan Kroeske (reserve)

Redactie 'De Toren':

Contactpersoon: Menno Admiraal
Voorweg 121 Damwoude
Tel.: 0511 - 423694
mail: menno.admiraal@home.nl

Kerkelijk bureau:
Kerkelijke leden- en bijdragen administraties van Vaste vrijwillige bijdragen, zending en diaconie.

S.Brandsma A.Prakkenstraat 14 9104 HR Damwoude tel: 421970
E.mail: s.a.brandsma@hetnet.nl
Voor het aanvragen van overschrijvingen en/of voorkeurslid.

Wij verzoeken u schriftelijk, telefonisch of per e-mail de volgende zaken te melden:
* Geboorte
* Mededeling van huwelijken
* Verhuizing
* Overlijdensberichten
* Veranderingen die voor leden- en bijdragenadministratie van belang zijn.

Kerkelijke boekhouding:

S. Elzinga, G.v.d.Meistraat 19, tel. 421434

Kopieërwerk:

Coördinator: A.Wijngaarden Hoofdweg 45 tel: 421492

Bank- en Girorekeningen Kerk:
Rabobank:
banknummer: 34.33.06.271
t.n.v.
Boekhouder Gereformeerde Kerk
Diakonie:
Rabobank:
banknummer: 38.83.07.773
t.n.v.
Missionair Werk Gereformeerde Kerk Damwoude o.v.v. Diakonie
Taakgroep voor de Zending:
Rabobank:
banknummer: 38.83.07.773
t.n.v. t.n.v. Missionair Werk Gereformeerde Kerk Damwoude o.v.v. Zending

Taakgroep voor de Evangelisatie:
Rabobank:
banknummer: 38.83.07.773
t.n.v. t.n.v. Missionair Werk Gereformeerde Kerk Damwoude o.v.v. Evangelisatie